Novotel Yangon Max

“…เราไม่ค่อยได้รับการตำหนิเรื่องควันอีกเลย…ในวันที่เราเปิดร้านไม่มีกลิ่น…เราพบว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่สามารถเพลิดเพลินกับบาร์ได้มากเท่ากับผู้สูบบุหรี่”

Novotel Yangon Max
Dan Smith, Residence Manager