ประเภทของธุรกิจ

การดูแลสุขภาพ

การติดเชื้อในโรงพยาบาลซึ่งเรียกอีกอย่างว่าการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ (healthcare associated infections,HAIs) เป็นปัญหาสำคัญ เกิดจากเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา การติดเชื้อดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ในโรงพยาบาล คลินิกผู้ป่วยนอก สถานพยาบาล และสถานพยาบาลอื่นๆ

จากข้อมูลของ WHO ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกๆ 100 รายในช่วงเวลาใดก็ตาม พบว่ามี 7 รายในประเทศที่พัฒนาแล้วและ 10 รายในประเทศกำลังพัฒนาจะได้รับการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การลดการติดเชื้อในโรงพยาบาลทำได้โดยการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคารทั่วทั้งองค์กร สามารถช่วยลดโอกาสของการติดเชื้อข้ามระหว่างผู้ป่วย ผู้มาเยี่ยม และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้

Active Oxygen เป็นก๊าซธรรมชาติที่สามารถฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย และไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีเซราฟิวชั่นที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ Medklinn จะปล่อยออกซิเจนในปริมาณที่เหมาะสมไปเพื่อฆ่าเชื้อ ลด กำจัดการติดเชื้อ รวมถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในสภาพแวดล้อมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องใช้สารเคมี จึงกล่าวได้ว่า Active Oxygen มีประสิทธิภาพในการจัดการกับการฆ่าเชื้อในอากาศและพื้นผิว

“ฉันใส่ใจในความปลอดภัยของผู้ป่วยและพนักงานของฉัน นั่นคือเหตุผลที่ฉันติดตั้งเครื่อง MedKlinn Air+Surface Sterilizers ในคลินิกของฉัน”

Dr. Quek Li Yun
Consultant Paediatrician
Klinik Pakar Kanak-Kanak Ceria

“ในอนาคตผู้ป่วยจะต้องการพบแพทย์ที่ลงทุนในอุปกรณ์ฆ่าเชื้อในอากาศเพื่อให้รู้สึกปลอดภัยก่อนเข้ารับการรักษา”

The New Norm in the Dental Practice
Dentist

องค์กรต่างๆที่เป็นลูกค้าของเราบางส่วน