ประเภทของธุรกิจ

ห้องน้ำ

ห้องน้ำที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน โรงเรียน ศูนย์การประชุม และสถาบันต่างๆ มักถูกนำมาเปรียบเทียบกับที่อื่น เป็นความท้าทายในการรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง การระบายอากาศที่ไม่ดี และมีกลิ่นเหม็นไหลเวียนอยู่ภายในห้องน้ำ อาจเป็นผลสะท้อนโดยตรงของความรับผิดชอบของผู้บริหารอาคารที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่สาธารณะดังกล่าวได้

ในห้างสรรพสินค้า ลูกค้ามักจะมีความคาดหวังกับห้องน้ำไว้ และความพร้อมจำหน่ายสินค้ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายของพวกเขา การมีห้องน้ำที่เหมาะสม สวยงาม ร้านค้าปลีกและศูนย์การค้าอาจเพิ่มผลกำไรและภาพลักษณ์ที่ดีได้ อย่างไรก็ตามพบว่าผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าจำนวนมากไม่ค่อยใส่ใจห้องน้ำของลูกค้า

หน้าที่ของ Medklinn คือการแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและช่วยปรับปรุงภาพลักษณ์ของสิ่งอำนวยความสะดวกนี้ เทคโนโลยี CerafusionTM ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ Medklinn ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถแก้ปัญหาห้องน้ำสาธารณะหลายๆที่ได้โดยใช้ Active Oxygen และได้รับการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าสามารถกำจัด:

  • 99%* ของแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา
  • กลิ่นบุหรี่
  • กลิ่นไม่พึงประสงค์
  • สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)

ถ้าหากใช้ Medklinn ในการล้างหรือบิดก๊อกเพียงครั้งเดียว อาจมีประโยชน์มากกว่าเดิม เช่น

  • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ
  • ลดการใช้สารเคมี
  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • เลิกใช้น้ำหอมสังเคาระห์

“…ห้องน้ำได้รับการฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่องทั้งอากาศและน้ำ…กลิ่นเหม็นลดลงอย่างเห็นได้ชัด มี ROI เกี่ยวกับกำลังคนและการใช้สารเคมี ไม่จำเป็นต้องเตรียมน้ำยาทำความสะอาดตลอดเวลา และเราใช้สารเคมีน้อยลงในการทำความสะอาดห้องน้ำ”

Carol Ong
User

 

 

องค์กรต่างๆที่เป็นลูกค้าของเราบางส่วน