แนวทางการแก้ปัญหา

ความปลอดภัยของอาหารและสุขอนามัย

ทุกวันนี้ความปลอดภัย และสุขอนามัยของอาหารกำลังถูกท้าทายด้วยอุปทานห่วงโซ่อาหารในระดับโลก ผู้คนทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงทุกวันจากโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะและไม่ปลอดภัย เราต้องให้ความสำคัญอย่างเหมาะสมกับความปลอดภัยของอาหารรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีในการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากอาหาร อาหารที่เรากินควรปราศจากสารปนเปื้อน เช่น จุลินทรีย์และสารเคมี

Medklinn นำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่หลากหลายเพื่อจัดการกับความท้าทายมากมายที่ต้องเผชิญกับอุปทานห่วงโซ่อาหาร โดยใช้คุณประโยชน์จาก Active Oxygen ดังต่อไปนี้:

  • ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคอื่นๆ ในอากาศ น้ำ และพื้นผิว
  • ฆ่าเชื้อได้เร็วกว่าคลอรีน 3,000 เท่า
  • ได้รับการอนุมัติจาก FDA/USDA
  • ลดการพึ่งพาน้ำร้อน
  • ลดการใช้สารเคมี
  • ลดการใช้น้ำ
  • กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์
  • ขจัดไขมัน และน้ำมัน

“…มันขจัดไขมันและฆ่าเชื้อที่ท่อระบายน้ำ ในขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งสารเคมีที่เป็นอันตรายไว้เบื้องหลัง ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้เท่านั้น แต่ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ใช้ล้างผลไม้ ผัก หรือแม้แต่เนื้อสัตว์ได้อย่างปลอดภัย”

Adrian Chong
Executive Chef
Q Industries Vietnam

“…เราใช้น้ำโอโซนล้างอ่างและพื้นห้องครัว ซึ่งช่วยลดการใช้สารเคมี เรายังใช้เพื่อล้างเครื่องครัว เช่น เขียงและมีด เพื่อลดการปนเปื้อนข้ามอีกด้วย…”

R. C. Henry
Resident Manager
Oriental Crystal Hotel

องค์กรต่างๆที่เป็นลูกค้าของเราบางส่วน