ประเภทของธุรกิจ

ห้องขยะ / โรงบำบัดน้ำเสีย

ห้องขยะ ห้องเก็บขยะ และพื้นที่รับสินค้ามีสภาพแวดล้อมที่ไม่น่ารื่นรมย์ แต่การปรับปรุงสภาพของพื้นที่เหล่านี้มีความสำคัญไม่เพียงต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของการดำเนินงานและบริเวณโดยรอบอีกด้วย

เทคโนโลยี CerafusionTM ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ Medklinn ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการดูแลสถานที่ดังกล่าว และได้รับการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ว่าสามารถกำจัด:

  • 99%* ของแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา
  • กลิ่นไม่พึงประสงค์
  • สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)

ประโยชน์อื่นๆ ของการใช้ Medklinn อาจมีมากกว่านั้น เช่น

  • เพิ่มประสิทธิภาพของน้ำและพลังงาน
  • ลดต้นทุนสารเคมี
  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ลดปริมาณสารตกค้างที่เป็นอันตราย
  • ลดต้นทุนในการกำจัดน้ำเสีย
  • ฆ่าเชื้อโรคได้มากกว่าคลอรีนถึง 3000 เท่า
  • ไม่มีสารเคมีตกค้างที่เป็นอันตราย

“…ไม่มีกลิ่นแล้ว พนักงานของเรามีผลงานดีขึ้น… นอกจากนี้ยังช่วยให้เราลดการใช้สารเคมีในการทำความสะอาดประจำวัน มี ROI…”

Mat Ho
User

องค์กรต่างๆที่เป็นลูกค้าของเราบางส่วน