Solutions

สุขภาพ

พื้นที่ใช้สอยของเราประกอบด้วยมลพิษทั้งในอากาศและพื้นผิว ในความเป็นจริงแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา สารก่อภูมิแพ้ และสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ส่วนใหญ่พบได้บนพื้นผิวต่างๆ เช่น เครื่องนอน ผ้าม่าน โซฟาและพรม ผิวหน้าโต๊ะ ที่จับประตู มลพิษเหล่านี้เพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อ เช่น หวัด ไข้หวัดใหญ่ เจ็บคอ และโรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ ส่งผลให้บริษัทต่างๆ ต้องเผชิญกับต้นทุนทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นแต่ได้ผลน้อยลง

เครื่อง Medklinn Air+Surface Sterilizers ได้รับการออกแบบมาเพื่อฆ่าเชื้อในอากาศและพื้นผิวโดยไม่ต้องใช้ตัวกรองหรือสารเคมีใด ๆ ซึ่งช่วยดูแลสภาวะแวดล้อมในอาคารอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าขณะนี้คุณมีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ เทคโนโลยี Cerafusion™ที่มีเอกลักษณ์ และได้รับการจดสิทธิบัตรของ Medklinn ทำงานโดยปล่อย Active Oxygen ออกสู่สิ่งแวดล้อมภายในอาคารอย่างต่อเนื่องทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อกำจัดมลพิษทุกรูปแบบ Medklinn Air+Surface Sterilizers ได้รับการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าสามารถขจัด:

  • 99.9%* แบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา
  • กลิ่นบุหรี่
  • กลิ่นไม่พึงประสงค์
  • ไรฝุ่นและสารก่อภูมิแพ้
  • สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)

“การติดตั้งทำให้เกิดความพึงพอใจโดยรวมในระดับสูงกับการปรับปรุงคุณภาพอากาศ ในมุมมองของ ROI เราต้องการวัดค่าและหาผลกระทบ … ภายใน 3 เดือน การลาป่วยลดลง 8%… การวัดอีกครั้งหลังจาก 12 เดือน การลาป่วยลดลง 19%”

Serena Ng
HR Director
Watson’s Personal Care Stores Sdn Bhd

“…อัตราการติดเชื้อสูงมาก และมันก็ดีขึ้นอย่างมากหลังจากใช้ Medklinn… ประสิทธิภาพก็ดีขึ้นเช่นกัน กลิ่นเหม็นก็หายไปหลังจากใช้ Medklinn”

Jonathan
Amazing Grace Caring Home

องค์กรต่างๆที่เป็นลูกค้าของเราบางส่วน