ประเภทของธุรกิจ

สำนักงาน / พื้นที่ขององค์กร

สุขภาพและสวัสดิภาพของพนักงานของคุณเป็นตัวกำหนดระดับประสิทธิภาพการทำงาน และยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกำไรของคุณอีกด้วย การปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคารจำทำให้คุณสามารถปกป้องทั้งสองอย่างได้อย่างง่ายดาย การศึกษาคุณภาพอากาศภายในอาคารหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดีขึ้นสามารถนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 8-11%

เครื่อง Medklinn Air+Surface Sterilizers มีประสิทธิภาพในการกำจัดสารมลพิษในอากาศและพื้นผิวที่เป็นสาเหตุของโรคอาคารป่วย การเจ็บป่วย การติดเชื้อข้ามสายพันธุ์ และความรู้สึกไม่สบายได้

เครื่อง Medklinn Air+Surface Sterilizers ได้รับการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าสามารถขจัด:

  • 99%* ของแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา
  • กลิ่นบุหรี่
  • กลิ่นไม่พึงประสงค์
  • ไรฝุ่นและสารก่อภูมิแพ้
  • สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)

“การติดตั้งทำให้เกิดความพึงพอใจโดยรวมในระดับสูงกับการปรับปรุงคุณภาพอากาศ ในมุมมองของ ROI เราต้องการวัดค่าและหาผลกระทบ … ภายใน 3 เดือน การลาป่วยลดลง 8%… การวัดอีกครั้งหลังจาก 12 เดือน การลาป่วยลดลง 19%”

Serena Ng
HR Director
Watson’s Personal Care Stores Sdn Bhd

องค์กรต่างๆที่เป็นลูกค้าของเราบางส่วน