ประเภทของธุรกิจ

การศึกษา

เด็ก ๆ มีความอ่อนไหวต่อความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมแบบปิดของโรงเรียน การระบาดของโรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ และโรคมือ เท้า ปาก เป็นเรื่องปกติและแพร่กระจายได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็ก การทดสอบในห้องปฏิบัติการแสดงให้เห็นว่า MedKlinn Air + Surface Sterilizers สามารถกำจัดการติดเชื้อ Human Enterovirus 71 ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมือ เท้า และปากได้

สร้างความมั่นใจในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยโดยกำจัด 99.9% ของแบคทีเรียและไวรัส ช่วยลดโอกาสของการติดเชื้อข้ามระหว่างนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ได้อย่างมาก

เทคโนโลยีเซราฟิวชั่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะและได้รับสิทธิบัตรของ Medklinn ทำงานโดยปล่อย Active Oxygen ออกสู่สิ่งแวดล้อมภายในอาคารอย่างต่อเนื่องทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ใช้สารเคมี เพื่อกำจัดจุลินทรีย์ทุกรูปแบบ เช่น:

  • Bacillus species
  • Candida albicans
  • Pseudomonas Aeruginosa
  • Escherichia coli
  • Methicillin-resistant
  • Staphylococcus aureus
  • Rhizopus species

“…สุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา เราได้คัดสรรอุปกรณ์เพื่อสุขภาพที่ดีมีประโยชน์ต่อทุกคน และยังสนับสนุน “แนวทางปฏิบัติเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”…เราเชื่อว่าอากาศที่สะอาดมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของทุกคน โรงเรียนของเราได้เลือกร่วมงานกับ Medklinn ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา พวกเขาทำให้เกิดพื้นที่ที่ดีสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันโดยการฆ่าเชื้อในอากาศและพื้นผิวโดยใช้สารละลายธรรมชาติที่ไม่ใช้สารเคมี…”

Jenny Sim
CEO
Integrated National Curriculum Schools & Kindie World

องค์กรต่างๆที่เป็นลูกค้าของเราบางส่วน