ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

1. บทนำ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายทั่วไปที่มีรายละเอียดด้านล่างใช้บังคับเฉพาะความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างผู้ใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่าคุณ) และผู้ค้า MedKlinn International Sdn Bhd (ต่อจากนี้จะเรียกว่าเรา) ทั้งสองฝ่ายยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่มีเงื่อนไข เงื่อนไขการขายทั่วไปเหล่านี้เป็นเงื่อนไขเดียวที่ใช้บังคับและแทนที่เงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีของการจ่ายล่วงหน้าโดยชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เรายืนยันโดยใช้การยืนยันคำสั่งซื้อของคุณ แสดงว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการขายทั่วไปของเราอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยได้อ่านเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายเหล่านี้มีความสำคัญสำหรับคุณและ MedKlinn International Sdn Bhd เนื่องจากได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องสิทธิ์ของคุณในฐานะลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ และเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเราในฐานะธุรกิจและเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างเรา

 

2. ข้อมูลผลิตภัณฑ์

MedKlinn International Sdn Bhd ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อใส่ข้อมูลทางออนไลน์เกี่ยวกับคุณลักษณะที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับคำอธิบายทางเทคนิคและรูปถ่ายที่แสดงผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามคำอธิบายเหล่านี้จะอยู่ภายในขอบเขตทางเทคนิคที่มีอยู่และเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดไว้

 

3. ราคา

ราคาที่ระบุบนเว็บไซต์เป็นสกุลเงินบาท (Bath) และรวมภาษีทั้งหมดแต่ไม่รวมค่าจัดส่ง เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขราคาของเราได้ตลอดเวลา แต่จะใช้อัตราปัจจุบันตามที่ระบุไว้กับคุณบนเว็บไซต์ในขณะที่ทำการสั่งซื้อ

เราต้องการแจ้งให้คุณทราบว่าหากมีราคาที่ไม่ถูกต้องปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา (เช่น ราคาที่ต่ำเกินไปอย่างชัดเจน เป็นต้น) และด้วยเหตุผลใดก็ตาม (ข้อบกพร่องด้านไอที ข้อผิดพลาดของมนุษย์ ข้อผิดพลาดทางเทคนิค ฯลฯ) คำสั่งซื้อของคุณจะถูกยกเลิกแม้ว่าจะได้รับการตรวจสอบในขั้นต้นแล้วก็ตาม

 

4. ความพร้อมในการใช้งาน

โปรดทราบว่าเราจะยึดถือคำสั่งซื้อของคุณในขณะที่มีสินค้าในสต็อค

ในกรณีที่ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อ เราจะติดต่อคุณภายใน 3 วันนับจากวันที่สั่งซื้อของคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนก่อนที่เราจะสามารถจัดส่งสินค้าได้

หากมีผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ไม่พร้อมจัดส่ง เราจะส่งผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ไปให้ก่อนและจะชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่งสำหรับส่วนที่เหลือของคำสั่งซื้อ หากคุณเลือกที่จะปฏิเสธ เราจะคืนเงินในส่วนของสินค้าที่ไม่พร้อม

 

5. วิธีการจัดส่ง

MedKlinn International Sdn Bhd จะพยายามจัดส่งตามเส้นทางที่ MedKlinn International Sdn Bhd พิจารณาแล้วว่าเป็นต้นทุนที่สมเหตุสมผลที่สุด เมื่อพิจารณาถึงต้นทุนและวันที่กำหนดในการจัดส่ง

ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อบนเว็บไซต์จะจัดส่งภายในประเทศไทยเท่านั้น

สินค้าของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่คุณระบุไว้เมื่อคุณทำการสั่งซื้อ

MedKlinn International Sdn Bhd ทำทุกอย่างตามอำนาจของตน เพื่อส่งมอบให้ตรงเวลาที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาของการจัดส่งล่าช้าหรือการสูญหายของบรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากบุคคลที่สามที่ทำสัญญาเพื่อทำการจัดส่ง หรือโดยคุณ หรือเนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

 

6. การชำระเงินที่ปลอดภัย

MedKlinn International Sdn Bhd ใช้ Paypal เพื่อรับประกันความปลอดภัยของการชำระเงินของคุณ
เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น จะต้องชำระเงินก่อนจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อ การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิตจะถูกหัก ณ เวลาที่สั่งซื้อหลังจากอนุมัติโดยผู้ให้บริการบัตรของผู้ซื้อ จำนวนเงินที่พิมพ์บนใบแจ้งหนี้จะมาพร้อมกับสินค้าและลงวันที่สั่งซื้อกับวันที่จัดส่ง

เมื่อได้รับสินค้าจากคำสั่งซื้อของคุณ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์ของคุณกับคำสั่งซื้อที่คุณทำไว้กับเรา และหากมีข้อผิดพลาดให้เขียนแจ้งความผิดปกติใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นลงบนใบสำคัญในการจัดส่ง และเซ็นชื่อกำกับ โดยการเขียนนี้จะไม่กระทบต่อการรับประกันทางกฎหมายที่บังคับใช้ เราขอแนะนำให้คุณจัดการกับความผิดปกติที่คุณพบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ภายในวันที่จัดส่ง หรือโดยเร็วที่สุดโดยส่งอีเมลไปที่: info.my@medklinn.com ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนนี้จะยอมรับได้ก็ต่อเมื่อผลิตภัณฑ์อยู่ในสถานะเดิมเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม และคู่มือ ในกรณีที่สินค้าที่ซื้อไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ใช้สามารถเลือกระหว่างการซ่อมแซม และการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ยกเว้นในกรณีที่ตัวเลือกที่ต้องการมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่สมเหตุสมผลอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย คำสั่งซื้อทั้งหมดที่ชำระด้วยบัตรธนาคารจะได้รับการยืนยันโดย MedKlinn International Sdn Bhd อาจมีการขอหรือขอข้อมูลเสริมเพื่อยืนยันการสั่งซื้อของคุณ ด้วยเหตุนี้ และเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า เมื่อคุณทำการสั่งซื้อ โปรดป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

– อีเมลแบบเป็นทางการ หรือเพื่อยืนยันการชำระเงิน
– หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน (ที่ทำงานหรือที่บ้าน) ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

นอกจากนี้ สำหรับคำสั่งซื้อใดๆ ที่เกินจำนวนเงินที่กำหนดโดย MedKlinn International Sdn Bhd จะมีการขอเอกสารระบุตัวตนและหลักฐานที่อยู่ และควรส่งทางแฟกซ์ ไปรษณีย์ หรืออีเมล เราขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม มาตรการเหล่านี้ถูกนำมาใช้เพื่อปกป้องลูกค้าของเราจากการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บัตรของธนาคาร

 

7. การรับประกันและบริการหลังการขาย

MedKlinn International Sdn Bhd จะจัดการซ่อมแซมที่เป็นไปได้ทั้งหมด ไม่ว่าสินค้าของคุณจะมีปัญหาอะไร คุณต้องแนบสำเนาใบแจ้งหนี้ และใบรับประกัน (ที่อยู่ในกล่อง)ไปกับสินค้าที่ชำรุด

โปรดทราบ การรับประกันไม่สามารถใช้กับการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากแหล่งกำเนิดภายนอก (เช่น อุบัติเหตุ แรงกระแทก ความผันผวนของกระแสไฟฟ้า ฯลฯ) หรือจากการใช้งานที่ผิดพลาดของผู้ใช้ เช่น การติดตั้งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ด้วยอุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์เสริม หรือวัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ถูกต้อง

การรับประกันไม่ครอบคลุมถึง:

– การใช้งานที่ผิดปกติหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์
– ชำรุดเนื่องจากอุปกรณ์เสริม (สายไฟ ฯลฯ)
– ความเสียหายจากแหล่งภายนอก (ช็อต อุบัติเหตุ ความผันผวนของกระแสไฟฟ้า ฯลฯ)

 

8. การดำเนินคดีและความรับผิดชอบ

สัญญานี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของมาเลเซีย MedKlinn International Sdn Bhd จะไม่รับผิดชอบหากสัญญาของเรากับคุณเป็นโมฆะ ตัวอย่างเช่น เนื่องจากพระราชบัญญัติที่กำหนดโดยศาลมาเลเซีย หรือเนื่องจากความผิดของผู้ใช้ หรือเนื่องจากปัญหาที่ไม่คาดฝันหรือมีปัญหาบางอย่างอันเนื่องมาจากบุคคลที่สาม.

 

9. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

เนื่องจากรายละเอียดที่คุณให้ไว้กับเรามีความจำเป็นสำหรับการประมวลผลและการส่งมอบคำสั่งซื้อ สำหรับการเรียกเก็บเงินและการจัดทำสัญญาการรับประกัน การไม่ให้รายละเอียดเหล่านี้จะส่งผลให้มีการยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ

โดยการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ ถือว่าคุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณด้วยความเต็มใจ และเป็นความจริงแก่เรา

 

10. ความเป็นเจ้าของทางปัญญา

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ MedKlinn International Sdn Bhd (ภาพประกอบ ข้อความ ชื่อ ชื่อแบรนด์ รูปภาพ และวิดีโอ) เป็นทรัพย์สินของ MedKlinn International Sdn Bhd ผู้รับเหมาร่วมหรือพันธมิตร การทำสำเนาเนื้อหานี้บางส่วนหรือทั้งหมดไม่ว่าด้วยวิธีใด และด้วยการสนับสนุนใด ๆ จะต้องได้รับอนุญาตล่วงหน้าและโดยชัดแจ้งจาก MedKlinn International Sdn Bhd