Klinik Pakar Kanak-Kanak Ceria

“ฉันใส่ใจในความปลอดภัยของผู้ป่วยและพนักงานของฉัน นั่นคือเหตุผลที่ฉันติดตั้ง MedKlinn  Air+Surface ในคลินิกของฉัน”

Klinik Pakar Kanak-Kanak Ceria

Dr. Quek Li Yun, Consultant Paediatrician